| | | |


Studijní materiály

Prezentace přednášek budou zpřístupněny v IS systému (a dostupné i z těchto stránek) v průběhu realizace kurzu po dodání přednášejícími. Prezentace přednášek budou zpřístupněny 1 či 2 dny před vlastní přednáškou lektora.

Níže jsou pak uvedeny seznamy či odkazy na zajímavé dokumenty či portály, které jsou vhodným doplňkem prezentací.

 

1. Blok: Národní a EU kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje, evaluace výzkumu.

   Národní a EU kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje

      Dokumenty, které byste si rozhodně měli přečíst:

            –Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního
              vývoje a inovací (RVVI 2012)
            –Národní strategie inteligentní specializace ČR
            –OP VVV
            –RIS JMK
-
       Doporučené:
              (2014/C 198/01)
            –Mezinárodní audit systému VaVaI

 

   Národní evaluace výzkumu a její institucionální zajištění  

            – Výzkum a vývoj v ČR na www.vyzkum.cz
            – Informační systém výzkumu, exp. vývoje a inovací: www.isvav.cz
            – ResearcherID
            – www.orcid.org
            – Publish or Perish - software pro analýzu vědeckých citací: www.harzing.com/pop.htm
         
            – Odbor výzkumu RMU, sekce Evaluace výzkumu

2. Blok: Principy a financování VŠ, finance v projektovém řízení, základní legislativa ve VaV a projektovém řízení.

 

3. Blok: Dobrá výzkumná praxe a etické otázky ve výzkumu. Informační zdroje pro výzkum. Open Access.

Veřejné licence

            – příručka Veřejné licence v ČR: is.muni.cz/repo/1203341/cs


nahoru