| | | |


Kurz Organizace a řízení VaV a projektový management

Kurz Organizace a řízení VaV a projektový management

Co se v kurzu dozvíte?

Kurz tvoří obsahově ucelený systém předmětů zaměřený na představení politiky, řízení a financování VaV na národní i mezinárodní (zejména evropské) úrovni, poskytnutí přehledu významných poskytovatelů a jejich dotačních titulů. Dále informace o zásadních pravidlech projektového managementu nezbytných pro získání projektu, jeho efektivního řízení a úspěšnou finalizaci. Představit témata aktuálně v projektech řešená: ochrana duševního vlastnictví či etické aspekty výzkumu.

 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je zaměřen na doktorandy, primárně vyšších ročníků, kteří již stojí na prahu své vědecké kariéry. Vítáni jsou doktorandi všech zaměření, od biologických až po společenské a humanitní vědy.

 


nahoru