| | | |


Detailní sylabus 2016

Sylabus – jaro 2016:

 

25.2.2016

Kariéra vědce: příležitosti a nástrahy
Vědecké publikování

a. Kariéra vědce: příležitosti a nástrahy

 • Cíl: Představení profesní dráhy vědce a jejích rozmanitých podob. Vědkyně z oblastí přírodních a společenských věd na základě svých osobních zkušeností představí příležitosti, které se mladým vědcům nabízí, a způsoby, jak je nejlépe využít.
 • Přednášející: Kateřina Lišková, Ph.D. (společenské vědy), PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (přírodní vědy)
 • Hod. dotace: 1 + 1

b. Vědecké publikování

 • Cíl: Publish or Perish, vědecká sebeprezentace, osobní identifikátory a sociální sítě, evidence publikací, národní systém hodnocení
 • Přednášející: Mgr. Michal Petr
 • Hod. dotace: 1

     

11. 3. 2016

Národní programy, které financují vědecké aktivity

 • Cíl: Získat přehled o národních programech podpory VaV
 • Přednášející: Mgr. Alena Králová, ČVUT
 • Hod. dotace: 3

 

18. 3. 2016

Mezinárodní zdroje financování výzkumu

 • Cíl: Získat přehled o mezinárodních (zejména evropských) grantových příležitostech financování vědy, výzkumu a inovací
 • Přednášející: Mgr. Ida Součková Olšová, Mgr. Radka Martincová
 • Hod. dotace: 3

 

31. 3. 2016

Jak uspět na mezinárodním vědeckém poli / Shape Your Research Career

 • Cíl: Jak se kvalitně prezentovat na mezinárodním poli a uspět v soutěžích o prestižní mezinárodní granty. / How to be prepared to successfully apply for highly competitive individual and collaborative research grants.
 • Přednášející: Lotte Jaspers (Yellow Research, Holandsko)
 • Hod. dotace: 4

 

15. 4. 2016

Praktický seminář – Preparing International Grant Applications I

 • Cíl:  Porozumět zásadám projektového řízení včetně tvorby rozpočtu projektu. Aplikace těchto zásad při přípravě konkrétních návrhů projektů do mezinárodních grantových schémat (zejm. Horizon 2020).
 • Přednášející: Mgr. Radka Martincová, Mgr. Ida Součková Olšová – humanitní vědy; MVDr. Zlatuše Novotná, Mgr. Ladislav Čoček, Mgr. Veronika Mikitová, Ph.D., Mgr. Jakub Zeman – přírodní vědy
 • Hod. dotace: 3 - 4

 

22. 4. 2016

Praktický seminář - Preparing International Grant Applications II

 • Cíl: Procvičit si získané znalosti a dovednosti na příkladech mezinárodních grantových žádostí (Horizon 2020, International Visegrad Fund apod.), porozumět systému evaluace projektů, praktická evaluace vzorových projektů MSCA (resp. jejich částí) ve skupinách, získání praktických tipů a doporučení pro přípravu úspěšného projektu a pro vyvarování se obvyklých chyb.
 • Přednášející: Mgr. Radka Martincová, Mgr. Ida Součková Olšová – humanitní vědy; MVDr. Zlatuše Novotná, Mgr. Ladislav Čoček, Mgr. Veronika Mikitová, Ph.D., Mgr. Jakub Zeman – přírodní vědy
 • Hod. dotace: 3 – 4

nahoru