| | | |


Vzdělávací cyklus PREFEKT

Vzdělávací cyklus PREFEKT

Současné vzdělávací aktivity navazují na projekt

Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný PRvek EFEKTivity výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/09.0192)

Obdobně jako v původním projektu jsou zaměřeny na vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji, zejména pak pokročilých doktorandů, s cílem poskytnout k vlastní odborné a profesní erudici komplementární znalosti v oblasti řízení a organizace VaV a řízení projektů a tím posílit schopnosti a kapacity výzkumných pracovníků pro jejich zapojení do národních a mezinárodních projektů a výzkumných struktur.

Obsah a pojetí výuky jsou pravidelně inovovány tak, aby byly reflektovány aktuální změny v řízení vědy, pojetí grantových schémat a navazujících požadavků na úspěšné získání projektů a jejich řízení.

 

 

OPVK_MU_rgb


nahoru