| | | |


Kontakty

Hlavní řešitel projektu          
prof. Ing. Petr Dvořák, Csc.
Vědecký řešitel doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
Projektový manažer Ing. Michaela Ambrožová
Finanční manažer Ing. Lenka Jarmarová

 

Administrátoři projektu na fakultách:

Postdoc I.

Lékařská fakulta

Mgr. Martina Vráblíková

Filozofická fakulta  Jitka Erlebachová
Právnická fakulta Mgr. Magdalena Grolichová
Fakulta sociálních studií

Stanislava Tichá

Přírodovědecká fakulta   Mgr. Petr Bureš
Fakulta informatiky Ing. Bc. Veronika Bumbálková
Pedagogická fakulta  Ing. Martina Dvořáková
Ekonomicko-správní fakulta Ing. Michaela Horňáková
CEITEC  Mgr. Zdenka Žampachová

  

Postdoc II.

Lékařská fakulta

Mgr. Martina Vráblíková

Filozofická fakulta  Mgr. Michaela Sochorová
Fakulta sociálních studií

Stanislava Tichá

Přírodovědecká fakulta   Mgr. Anísa Kabarová
Ing. Andrea Křížová
Fakulta informatiky Ing. Bc. Veronika Bumbálková
Pedagogická fakulta  Mgr. Jitka Šimečková
Fakulta sportovních studií Ing. Pavla Šillerová
Ekonomicko-správní fakulta Ing. Michaela Horňáková
CEITEC  Mgr. Zdenka Žampachová

      


nahoru