| | | |


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (POSTDOC I.)

Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/30.0009

Řešitel: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Schválená dotace: 197 601 146,10 Kč

Doba realizace: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015

 

Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (POSTDOC II.)

Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/30.0037

Řešitel: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Schválená dotace: 164 509 135,30 Kč

Doba realizace: 1. 3. 2013 - 30. 9. 2015

 

Cílem obou projektů je vytvoření pracovních míst pro nedávno vystudované české a zahraniční absolventy doktorského studia ve výzkumných týmech na devíti fakultách Masarykovy univerzity a výzkumném pracovišti Středoevropském technologickém institutu (CEITEC).
Realizace projektu přispěje k rozvoji zkušeností výzkumných pracovníků, sdílení poznatků mezi různými vědními obory, mobilitě vědeckých expertů a především zapojení do mezinárodních výzkumných týmů.

Z projektu budou profitovat zaměstnaní absolventi doktorských programů, členové výzkumných týmů, akademičtí pracovníci a studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Širším dopadem aktivit je podpora základního i aplikovaného výzkumu v Jihomoravském kraji. Výsledkem projektu bude téměř 100 pracovních míst postdoků, uskutečnění pracovních stáží, zintenzivnění kontaktů se zahraničními pracovišti, tvorba kvalitních výzkumných výsledků pod vedením zkušených mentorů a vyučování studentů, akademických a vědeckých pracovníků.

 OPVK_MU_rgb


nahoru