| | | |


Detail Aktuality

Nezmeškejte Grants Week

13.10.2016 Na MU v těchto dnech probíhá Grants Week!

Nezmeškejte zítřejší přednášky o partnerství mezi akademickou sférou a průmyslem, ochraně duševního vlastnictví ve výzkumných projektech, efektivní komunikaci vaši vědecké práce směrem k veřejnosti a etice ve výzkumu. 

  • 09:00 - 10:30 Programy TAČR, aplikovaný výzkum a spolupráce akademické sféry s průmyslem (Martin Bunček, TAČR)
  • 10:45 - 12:00 Ochrana a využití vědeckých výsledků ve výzkumných projektech (Matěj Myška, CTT MU)
  • 13:30 - 15:00 Komunikace vědy (Michael Londesborough, AV ČR)
  • 15:30 - 16:30 Etika a odpovědnost ve výzkumu (Marek Vácha, UK)

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Michaela Ambrožová, 13.10.2016 14:55

 


nahoru