| | | |


Ukončení studia a promoce

Harmonogram promocí naleznete zde.

 

Následující termín promocí je 6. 3. 2020.
!!PROSÍM POZOR, TYTO PROMOCE SE KONAJÍ V UNIVERZITNÍM KINĚ SCALA, Brno, Moravské nám. 3!!

 

Promoce absolventů doktorských studií MU jsou každoročně plánovány v přibližně půlročním rozmezí, a to ve stejný den pro všechny fakulty MU. Organizací promocí je pověřen Odbor výzkumu.

Absolventům, kteří budou v určitém termínu promováni, je cca tři týdny před plánovaným datem konání ceremonie zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu. Pozvánka je rozesílána na emaily absolventů v jejich Osobní administrativě IS MU. V případě, že chce absolvent obdržet pozvánku na promoci na svůj soukromý email, je nutné, aby si v Poště IS MU nastavil přeposílání emailu v IS MU na svoji soukromou adresu. Informace o datu konání promocí jsou s předstihem sdělovány také referentkám fakultních oddělení majících v gesci doktorské studium.

V případě, že se absolvent nemůže promoce zúčastnit, vyzvedává si diplom a diploma supplement po předchozí domluvě na Odboru výzkumu (diplom lze vyzvednout po, ale i před promocí). Diplom je nutno převzít osobně, nebo v případě např. rodinných příslušníků na základě plné moci. Po domluvě je také možné účast přesunout na následující termín promocí.

 

 


nahoru