| | | |


Informace k doktorskému studiu pro uchazeče

Obecné informace ke studiu v doktorských studijních programech na MU (včetně informací k přijímacímu řízení, k poplatkům za toto řízení či ke dnech otevřených dveří), stejně jako návod k tomu, jak podat přihlášku k doktorskému studiu a jak se zapsat ke studiu, naleznete na k tomu určených webových stránkách pro uchazeče o doktorské studium na MU.

Přesné informace týkající se konkrétních studijních programů a přijímacích řízení na jednotlivých fakultách naleznete jednak na webových stránkách fakult, jednak Vám je mohou poskytnout pracovníci fakultních oddělení zodpovědných za agendu doktorských studií.

Seznam pracovníků fakultních oddělení:

Fakulta Jméno email
PrF Bc. Radka Schardová Radka.Schardova@law.muni.cz
LF

Mgr. Tomáš Navrátil

Ing. Alena Šamánková

Bc. Pavla Wolfová

navratil@med.muni.cz

asaman@med.muni.cz

wolfova@med.muni.cz 

PřF

Ing. Nicole Zrilić

Mgr. Anísa Kabarová

Iva Klímová

Mgr. Petr Bureš (zahraniční studenti)

zrilicova@sci.muni.cz

kabarova@sci.muni.cz

klimova@sci.muni.cz

pbures@sci.muni.cz

FF

Mgr. Jiří Žoudlík (studium)

Mgr. Kateřina Šefčíková (studium)

Mgr. Monika Bystrá (přijímací řízení)

jiri.zoudlik@phil.muni.cz

sefcikova@phil.muni.cz

Monika.Bystra@phil.muni.cz

PdF

Mgr. Hana Florková (hlavní)

Mgr. Radek Pospíšil

florkova@ped.muni.cz

pospisil@ped.muni.cz

ESF Mgr. Lucie Přikrylová phd@econ.muni.cz
FSS

Stanislava Tichá

Hana Hoblová

Ing. Dagmar Hábová (zahraniční studenti)

sticha@fss.muni.cz

hoblova@fss.muni.cz

habova@fss.muni.cz

FI

Ada Nazarejová, DiS.

nazarej@fi.muni.cz

FSpS Mgr. Pavlína Roučová, DiS. roucova@fsps.muni.cz

 

 


nahoru