| | | |


Informace k doktorskému studiu pro stávající studenty

Informace k průběhu doktorského studia od zápisu až po jeho ukočení naleznete v Průvodci studiem v doktorském studijním programu.

Konkrétní informace k doktorskému studiu na jednotlivých fakultách jsou k dispozici na webových stránkách fakult a mohou Vám je podat také zaměstnanci fakultních oddělení zodpovědných za doktorské studium.


nahoru