| | | |


Uznávání vzdělání v doktroském studijním programu

Agendou uznávání vysokoškolského vzdělání na úrovni doktorských studijních programů je pověřen Odbor výzkumu RMU. Pro bližší informace kontaktujte Markétu Burešovou.

Nostrifikaci studia v bakalářských či magisterských studijních programech (včetně medicínských) zajišťuje Studijní odbor RMU.


Bližší informace k uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na MU jsou přístupné zde.

 


nahoru