| | | |


Metodické vedení doktorského studia na MU

Metodické dokumenty

Agenda doktorského studia vychází z ustanovení

 Dále je třeba se řídit následujícími metodickými pokyny (ve složce Metodické pokyny):

Často kladené otázky

Časté dotazy k administrativním postupům v rámci doktorského studia:

  • Příručka k doktorskému studiu na MU (bude doplněno)

Promoce absolventů doktorského studia

Od jarního semestru 2012 jsou absolventi zváni na promoce cca 3 týdny před konáním ceremonie elektronicky prostřednictvím e-mailu v IS MU. Termín promocí je zveřejňován také na Vývěsce IS MU a jsou o něm s předstihem informovány referentky DSP.

Absolventy je třeba upozorňovat na doručování pozvánek na "isový" email, který si také mohou dle potřeby přesměrovat na soukromou emailovou adresu.

Statut zaměstnance MU - členové rad a komisí

Dle vyjádření Právního odboru a Personálního odboru RMU je osoba, která má uzavřenu pracovní smlouvu nebo DPČ, zaměstnancem MU. Podmínky o podílu zaměstnanců a osob zaměstnaných mimo MU musí být dodrženy jak v době jmenování, tak v celém průběhu výkonu funkce. Osoba, která ukončila pracovní poměr na MU z důvodu odchodu do penze, není zaměstnancem MU.

Jmenování předsedů komisí

Žádosti o jmenování předsedů komisí pro státní doktorské zkoušky či obhajobu dizertačních prací nechť jsou vždy zasílány interní poštou přímo na Odbor výzkumu RMU (k rukám Mgr. Dominiky Hobzové), nikoliv na Sekretariát rektora.

Žádosti mohou být adresovány jak rektoru MU, tak prorektoru pro výzkum.
Žádosti musí vždy obsahovat jak název studijního programu, tak název oboru.

Vzory

Vzory rozhodnutí (ve složce Vzory rozhodnutí):

Vzory smluv ke spolupráci se zahraničními institucemi (ve složce Vzory smluv):


nahoru