| | | |


Metodické vedení akreditování doktorských studijních programů

Postupy při podávání žádosti o akreditaci doktorských studijních programů se řídí metodickým pokynem "Akreditace studijních programů a oborů habilitačních a jmenovacích řízení na MU".

Důležité informace:

Změny v obsahu programu v průběhu akreditace

Na svém zasedání ve dnech 12. - 13. září 2006 Akreditační komise schválila dokument "Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace", který přesně definuje, jak postupovat v případě úprav v obsahu programů. Dokument přitom rozlišuje mezi úpravami, které není nutné hlásit Akreditační komisi, a těmi, o kterých musí být Komise informována.

Formuláře

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost kontrole formulářů G jednotlivých žádostí, které mimo jiné musí obsahovat řádně vyplněné informace o pracovním úvazku na MU a jeho době trvání a podpisy akademiků.

Stanovisko VŠ k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního programu

Žádosti o prodloužení akreditace je v návaznosti na Vyhlášku č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, nutno doplnit o Stanovisko VŠ k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního programu.
Stanovisko tvoří dvoustránkový dokument:  
     1) Stanovisko vysoké školy k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního programu (jedná se o stejný text pro všechny žádosti, nic se neupravuje ani nevyplňuje),
     2) Vyjádření garanta oboru k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního oboru (připravuje garant oboru obvykle na základě sebehodnotící zprávy oboru, vypracování sebehodnotící zprávy však není podmínkou pro vyplnění Stanoviska).

Proces vnitřní evaluace studijních oborů je nyní metodicky řízen Centrem pro kvalitu


nahoru