| | | |


Metodické informace pro fakulty

Metodické vedení doktorského studia na MU

Metodické vedení akreditování doktorských studijních programů

Metodické vedení uznávání zahraničního vzdělání v doktorském studijním programu

Informace a dokumenty pracovní skupiny PhD School(s) MU naleznete zde (přístup mají povolen pouze osoby pracovní skupiny)


nahoru