| | | |


Doktorské studium

Doktorské studium

Ph.D. programy na MU (informace k Ph.D. studiu)

Masarykova univerzita nabízí doktorské studium na všech svých devíti fakultách, a to dohromady téměř v 60 doktorských studijních programech ve standardní délce studia čtyř, případně tří let.

Metodickým vedením agendy doktorského studia na MU je pověřen Odbor výzkumu RMU, který úzce spolupracuje s jednotlivými fakultními odděleními zodpovědnými za tuto oblast.

Veškerou problematiku spojenou s doktorským studiem je na Odboru výzkumu RMU možno řešit s Mgr. Markétou Burešovou.

 

Důležité předpisy týkající se doktorského studia:


nahoru