| | | |


GAČR 2019

 EKV přijímá žádosti o posouzení návrhů projektů pro soutěž GAČR 2019.

  • Termín přijímání žádostí: úterý 20. 3. 2018 do 18:00

Termín je naprosto nezbytné dodržet, žádosti dodané po tomto termínu nebudou projednány!

Navrhovatele projektů upozorňujeme na následující skutečnosti:

  • Pokud projekt potřebuje posouzení etickou komisí a navrhovatelem projektu je Masarykova univerzita, musí být doloženo souhlasné stanovisko Etické komise pro výzkum MU (EKV), bez ohledu na to, zda spolunavrhovatelé nebo další účastníci projektu mají své vlastní etické komise – stanovisko EKV nelze nahradit stanoviskem žádné jiné etické komise (viz čl. 3. 2. (3) i) zadávací dokumentace GAČR).
  • Návrh projektu předložený EKV k posouzení musí obsahovat informace specifikované níže a v těchto bodech musí být obsahově totožný s projektem, který bude finálně podáván do soutěže GAČR.
  • Pro účely podávání návrhů projektů do GAČR bude vydáváno pouze předběžné schválení projektu EKV. V případě udělení finanční podpory je nezbytné projekt znovu předložit EKV k definitivnímu schválení. Pokud budou zjištěny závažné rozdíly mezi původně projednaným návrhem projektu a jeho finálně podanou verzí, projekt bude projednán znovu v plném rozsahu s rizikem, že výhrady EKV budou tak závažné, že projekt nebude po etické stránce schválen k řešení.

Pro posouzení návrhu projektu EKV je třeba předložit tyto dokumenty:

  1. Návrh projektu (ve struktuře odpovídající části C1 návrhu, součástí nemusí být přehled problematiky, popis příspěvku navrhovatele, podrobný časový rozvrh, předpokládané výsledky, vybavenost pracovišť, reference, ekonomika) – předkládá se EKV v angličtině. Podrobné instrukce EKV najdete zde.
  2. Souhlas s účastí ve výzkumu („informovaný souhlas“ včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů)– prosím použijte šablonu zde.                                                                      Pokud bude pro projekt využíván informovaný souhlas udělovaný spolunavrhovatelské nebo partnerské instituci, je nutno doložit schválení tohoto souhlasu etickou komisí dané instituce.
  3. Případně souhlas partnerské organizace s účastí ve výzkumu, pokud tato organizace není v roli spolunavrhovatele (letter of commitment podepsaný statutárním zástupcem instituce).

Žádost o posouzení projektu je vhodné podat co nejdříve, zejména kvůli případným připomínkám ze strany komise, které by bylo třeba vypořádat. V případě, že budou v návrhu projektu nalezeny nedostatky, které je možno odstranit, budou řešitelé obratem kontaktováni.

V případě dotazů prosím neváhejte kontaktovat předsedkyni komise.

Způsob podávání žádostí o posouzení: Žádosti o posouzení se podávají prostřednictvím informačního systému INET -  aplikace Editor návrhů projektů, bližší informace zde.


nahoru