| | | |


Etická komise pro výzkum

Posouzení EKV podléhá každý projekt, který zahrnuje výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), jestliže je podáván za jakékoliv pracoviště MU vyjma LF MU a projektů studie ELSPAC, kde působí specializované etické komise (EK LF a EK ELSPAC). Schválení etickou komisí vyžadují grantové agentury a při publikaci také redakce renomovaných časopisů.

Schválení etickou komisí nelze získat zpětně, tj. během nebo po realizaci výzkumu!

Termíny pro podávání žádostí o posouzení

GAČR 2018 - termín podání žádostí: 22.3.2017, více informací zde

Komise přijímá žádosti o posouzení projektů mimo velké grantové soutěže (GAČR, AZV apod.) průběžně. Doba potřebná pro posouzení projektu je velmi individuální. Je vhodé předložit žádost EKV nejméně 3-4 týdny před uzávěrkou podání návrhu projektu investorovi, resp. plánovaným započetím řešení interního projektu.

Způsob podávání žádostí o posouzení

Žádosti o posouzení se podávají prostřednictvím aplikace INET.

  1. Při zakládání projektu označíte možnost "Etika".
  2. Pokud se jedná o interní projekt (vč. diplomových prací) zvolte prosím jako investora MU a programový rámec/typ projektu "Interní projekty ... (název součásti MU)"
  3. Následně ve vytvořené záložce "Etika" vyplníte dotazník pro stanovení dotčených etických otázek
  4. Vložíte dokumenty potřebné pro posouzení (návrh projektu, informovaný souhlas)
  5. Zvolíte možnost "Uzavřít a předat Etické komisi pro výzkum MU"
  6. O přijetí návrhu k posouzení budete obratem informováni tajemnicí EKV.

Je-li Váš návrh projektu v ISEPu uzavřený pro editaci, kontaktujete tajemnici komise.

Průběh posuzování návrhu projektu

Předložený návrh projektu podrobně prostudují zpravidla dva předem určení členové EKV a tajemnice komise. Případné připomínky jsou navrhovateli zaslány k vypořádání, doplnění chybějících údajů, dokumentů atd. Následně je doplněný návrh projektu předložen k hlasování celé komisi na jejím zasedání nebo elektonickou formou (per rollam).

Kontakty

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
předsedkyně
tel. 549 49 7905
e-mail: veselska@sci.muni.cz

Mgr. Blanka Jančeko
tajemnice
tel. 549 49 8453
e-mail: jancekova.blanka@mail.muni.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.
právnička pro biomedicínský výzkum
tel. 549 49 4323
e-mail: oskerova@sci.muni.cz

Mgr. Veronika Smítková
právnička pro behaviorální výzkum
tel. 549 49 7747
e-mail: smitkova@rect.muni.cz

Členové EKV

Statut EKV

Jednací řád EKV


nahoru