| | | |


Etická komise pro výzkum

Posouzení EKV podléhá každý projekt, který zahrnuje výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), jestliže je podáván za jakékoliv pracoviště MU vyjma LF MU a projektů studie ELSPAC, kde působí specializované etické komise (EK LF a EK ELSPAC). Schválení etickou komisí vyžadují grantové agentury a při publikaci také redakce renomovaných časopisů.

Schválení etickou komisí nelze získat zpětně, tj. během nebo po realizaci výzkumu!

Termíny pro podávání žádostí o posouzení

Komise přijímá žádosti o posouzení projektů mimo velké grantové soutěže (GAČR, AZV apod.) průběžně. Doba potřebná pro posouzení projektu je velmi individuální. Je vhodé předložit žádost EKV nejméně 3-4 týdny před uzávěrkou podání návrhu projektu investorovi, resp. plánovaným započetím řešení interního projektu. Termíny podávání žádostí o posouzení projektů pro velké grantové soutěže bývají v předstihu zveřejněny zde a Odborem výzkumu RMU distribuovány k odpovědným pracovníkům projektové podpory jednotlivých fakult.

Způsob podávání žádostí o posouzení

Žádosti o posouzení se podávají prostřednictvím aplikace INET.

  1. Při zakládání projektu označíte možnost "Etika".
  2. Pokud se jedná o interní projekt (vč. diplomových prací) zvolte prosím jako investora MU a programový rámec/typ projektu "Interní projekty ... (název součásti MU)"
  3. Následně ve vytvořené záložce "Etika" vyplníte dotazník pro stanovení dotčených etických otázek
  4. Vložíte dokumenty potřebné pro posouzení (Návrh projektu a Souhlas s účastí ve výzkumu)
  5. Zvolíte možnost "Uzavřít a předat Etické komisi pro výzkum MU"
  6. Informaci o přijetí, stav hodnocení a evidenční číslo EKV návrhu projektu následně najdete v záložce Etika v levém dolním rohu.

V případě nejasností nebo je-li Váš návrh projektu v ISEPu uzavřený pro editaci, kontaktujete tajemnici komise.

Podklady potřebné pro posouzení

  • Návrh projektu
  • Souhlas s účastí ve výzkumu ("informovaný souhlas")

Vzory a doporučení k těmto dokumentům najdete zde.

Průběh posuzování návrhu projektu

Předložený návrh projektu podrobně prostudují zpravidla dva předem určení členové EKV a právnička komise. Případné připomínky jsou navrhovateli zaslány k vypořádání, doplnění chybějících údajů, dokumentů atd. Následně je doplněný návrh projektu předložen k hlasování celé komisi na jejím zasedání nebo elektonickou formou (per rollam).

Kontakty

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
předsedkyně
tel. 549 49 7905
e-mail: veselska@sci.muni.cz

Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.
tajemnice
tel. 549 49 6290
e-mail: jancekova.blanka@mail.muni.cz

Právní konzultace:

Mgr. Veronika Smítková
tel. 549 49 7747
e-mail: smitkova@rect.muni.cz

Mgr. Jana Klimentová
tel. 549 49 3416
e-mail: klimentova@rect.muni.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.
tel. 549 49 4323
e-mail: oskerovav@sci.muni.cz

 

Členové EKV

Statut EKV

Jednací řád EKV

Směrnice MU č.5/2015 - Etika výzkumu na MU


nahoru