| | | |


Mezinárodní Visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000 s cílem prohlubovat spolupráci zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovenska, Polska a Maďarska). Fond uděluje grantovou podporu nejčastěji formou malých, standardních a strategických grantů. Malé a standardní granty (nově označované jako "Visegrad grants") má na RMU na starost Odbor výzkumu, administraci strategických grantů zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce.

Žádosti o standardní a malé granty je možné podávat čtyřikrát ročně (s termíny odevzdání 1.  března, 1. června, 1. září a 1. prosince). Žádosti se podávají pouze elektronicky.

Podrobnější informace o podávání standardních a malých grantů na MU shrnuje metodický list OV RMU.

Kontaktní osobou na OV RMU je Michaela Pavlíková.


nahoru