| | | |


Všechny aktuality a výzvy

 • 21.4.2017 MŠMT - aktuální výzvy

  MŠMT aktuálně vyhlásilo výzvy k podávání návrhů společných česko-francouzských, česko-rakouských a česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2019 a veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-VECTOR a INTER-TRANSFER. …


 • 5.4.2017 Vyhlášení veřejné soutěže TA ČR Epsilon

  Technologická agentura ČR vyhlásila 3. veřejnou soutěž v programu Epsilon. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje zaměřených mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu. …


 • 28.3.2017 TA ČR - Vyhlášení veřejné soutěže programu Zéta

  Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž v programu Zéta. Tematicky bude zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let. …


 • 8.2.2017 10. let ERC - regionální den v Brně

  V březnu 2017 oslaví Evropská rada pro výzkum (ERC) 10. výročí svého založení. Při této příležitosti se v celé Evropě od 13. do 19. března 2017 uskuteční „Týden ERC“. …nahoru