| | | |


Všechny aktuality a výzvy

  • 6.5.2013 Norské fondy - akce k vyhledání partnerů

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve spolupráci s Norskou vědeckou radou a Norským velvyslanectvím v Praze si dovoluje pozvat výzkumné pracovníky a zástupce malých a středních firem na “Matchmaking Event”, akci pořádanou za účelem hledání norských partnerů do společných projektů v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond pro podporu výzkumu). …


  • 22.4.2013 Seminář o problematice transferu technologií

    Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity pořádá ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem seminář "Tech transfer practise and comercialization at NIH“. …


  • 5.4.2013 Nové výzvy - akce Marie Curie

    V březnu zveřejnila Evropská komise poslední výzvy v rámci podprogramu Lidé – akce Marie Curie 7. rámcového programu. …nahoru