| | | |


Všechny aktuality a výzvy

 • 17.1.2013 "IMI Info Day" v Praze

  31.1. 2013 proběhne v Praze "IMI info Day", který poskytne informace o dotačním programu IMI (Inovative Medicines Initiative), otevřených a plánovaných výzvách programu a seznámí účastníky s procesy podání žádosti a vyhledávání vhodných partnerů (IMI partnering tool). Výzvy programu IMI pokračují až do konce roku 2014. …


 • 17.1.2013 Výsledky výzvy - aktivita MOBILITY 2013-2014

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách zveřejnilo seznamy schválených společných česko-polských, česko-rakouských a česko-francouzských výzkumných projektů. …


 • 16.1.2013 Druhá veřejná soutěž TA ČR Omega vyhlášena

  16. 1. 2013 byla vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Soutěž potrvá do 6. března. …


 • 15.11.2012 Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu do 7RP

  30.11. 2012 pořádá RKO Jižní Morava ERA seminář „Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu do 7RP“. Seminář bude informovat účastníky o základních parametrech 7. RP, o podmínkách účasti a tématech projektů v 7.RP. Dále se bude lektor zabývat problematikou skladby projektových návrhů, harmonogramem přípravy projektu, strukturou projektové žádosti, jednotlivými kapitolami žádosti, finalizací a odevzdávání projektové žádosti (EPS) a vyjednávání s Evropskou komisí. Součástí kurzu budou i praktické ukázky z této problematiky. …nahoru