| | | |


Všechny aktuality a výzvy

 • 5.2.2013 Evropská komise hledá experty do poradních skupin programu HORIZON 2020

  Evropská komise hledá experty do poradních skupin k novému rámcovému programu HORIZON 2020, výzva je otevřena do 6. března 2013. Výzva bude otevřena po celé období trvání H2020, ale přihlášky expertů, kteří se přihlásí do 6. března 2013, budou brány v potaz při ustavení prvních poradních skupin H2020. (Přihlášky po tomto datu budou zvažovány po skončení mandátu jednotlivých skupin.) …


 • 23.1.2013 Výsledky GA ČR

  Grantová agentura ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže s počátkem řešení 1.2.2013 …


 • 22.1.2013 Výsledky VES 13 - COST CZ, EUREKA CZ, EUPRO II, INGO II

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách výsledky veřejných soutěží programů COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF) a INGO II (LG), podávaných v září 2012. …


 • 17.1.2013 "IMI Info Day" v Praze

  31.1. 2013 proběhne v Praze "IMI info Day", který poskytne informace o dotačním programu IMI (Inovative Medicines Initiative), otevřených a plánovaných výzvách programu a seznámí účastníky s procesy podání žádosti a vyhledávání vhodných partnerů (IMI partnering tool). Výzvy programu IMI pokračují až do konce roku 2014. …


 • 17.1.2013 Výsledky výzvy - aktivita MOBILITY 2013-2014

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách zveřejnilo seznamy schválených společných česko-polských, česko-rakouských a česko-francouzských výzkumných projektů. …


 • 16.1.2013 Druhá veřejná soutěž TA ČR Omega vyhlášena

  16. 1. 2013 byla vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Soutěž potrvá do 6. března. …nahoru