| | | |


Všechny aktuality a výzvy

  • 29.3.2018 TA ČR - 4. VS programu Epsilon

    V rámci programu TA ČR Epsilon aktuálně probíhá 4. veřejná soutěž. Návrhy je možné podávat do 12. 4. …


  • 3.1.2018 TA ČR - GENDER-NET Plus Joint Call 2017

    TA ČR vyhlásil další společnou mezinárodní výzvu GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi. Termín pro podání zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 1. března 2018. …


  • 19.12.2017 GAČR nová soutěž - EXPRO

    GAČR vyhlásí v roce 2018 novou soutěž pro projekty excelence v základním výzkumu EXPRO. …nahoru