| | | |


Všechny aktuality a výzvy

 • 14.9.2015 Projekty CTT - Proof of Concept

  Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 01-2015 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. …


 • 1.9.2015 SoMoPro 3 – A new call for proposals

  5th call for proposals under SoMoPro 3 programme has been launched on 1 September 2015. // 1. září byla vyhlášena 5. výzva v programu SoMoPro 3. …


 • 31.7.2015 H2020: Informační den a Brokerage event v oblasti Zdraví

  Ve dnech 17. a 18. září se budou v Bruselu konat dvě důležité akce pro všechny zájemce o zapojení se do mezinárodních výzkumných konsorcií řešících projekty rámcového programu H2020 v oblasti zdraví. …


 • 3.6.2015 Aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro VaVaI

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo aktualizaci Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 25. května 2015 č. 381. …


 • 3.6.2015 Program LIFE - informační seminář

  Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, poskytující členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur v časovém rozmezí 2014-2020. Je rozdělen do dvou podprogramů a v rámci nich do tří prioritních oblastí. …nahoru