| | | |


Detail Aktuality

Centrum pro transfer technologií vyhlašuje Výzvu č. 02-2016 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity - Proof of Concept

7.1.2016

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 36 měsíců.

Maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 1 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou je možno na realizaci Dílčího projektu žádat, je 100 000 Kč.

Sběr žádostí 7. 1. 2016 - 5. 2. 2016.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici v dokumentech „Pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA“ a "Výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA", ke stažení zde

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Půstová , tel. 549 495 896, e-mail: pustova@ctt.muni.cz

 


Technology Transfer Office of Masaryk University opens a call for proposals to support an increase in application potential of  results of R&D at Masaryk University – Proof of Concept.

More information in english can be found here.

For more information please contact:Mgr. Hana Půstová , tel. 549 495 896, e-mail: pustova@ctt.muni.cz

Ing. Michaela Ambrožová, 07.01.2016 16:48

 


nahoru