| | | |


Detail Aktuality

GAMU - Program podpory výzkumu - vyhlášení soutěže 2016

1.9.2015 Grantová agentura MU vyhlašuje Program podpory výzkumu pro rok 2016

Soutěž se řídí směrnicí MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU). Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:

  • Ceny za výzkum (podávání nominací proběhne na jaře 2016)
  • Mezioborové výzkumné projekty (podrobnosti zde)
  • Podpora přípravy mezinárodních grantových projektů (probíhá průběžně)

Pravidla soutěže pro rok 2016 jsou dostupná zde.
Projektovou podporu zajišťuje Odbor výzkumu RMU, Mgr. Jana Hájková.

 

Grants Agency of Masaryk University released RESEARCH SUPPORT PROGRAMME rules for 2016.

Actual call: Interdisciplinary projects (guide for applicants and proposal form can be found here).

Project proposals may be submitted from 1 September until 31 October 2015.

Interdisciplinary grants can be up to a maximum of 5 000 000 CZK for a period of 3 years. It is possible to support only 4 projects in 1 year.

Project support offers Research office RMU, Mgr. Jana Hájková.

Mgr. Jana Hájková, 01.09.2015 15:52

 


nahoru