| | | |


Detail Aktuality

European Research Council (ERC): nové výzvy a akce pro žadatele

31.7.2015

V tomto týdnu byl zveřejněn pracovní program ERC na rok 2016 s harmonogramem výzev Starting, Consolidator a Advanced grantů. Zároveň byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty na rok 2016 (s uzávěrkou 17. 11. 2015).

New ERC work programme for year 2016 has been published. The work programme contains information about forthcoming calls – a call for ERC Starting grants was already launched (with deadline on 17 November 2015).

For more information contact Radka Martincová from Research Office.

 

Plánované akce (Technologické centrum AV ČR)

Aktuálně je možné hlásit se na národní informační den o grantech ERC pořádaný dne 23. září 2015 Technologickým centrem AV ČR. Cílem akce je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Registrační formulář a podrobné informace o události jsou zveřejněny na webu h2020.cz.

Ve dnech 15. a 16. října 2015 pak TC AV ČR pořádá workshop zaměřený na psaní projektové žádosti pro žadatele, kteří již mají návrh projektu rozpracovaný. Podmínkou účasti je zaslání krátkého abstraktu projektu, CV a dosažených výsledků („early achievements track-record“) v anglickém jazyce nejpozději do 28. září 2015. O programu workshopu a otevření registrace Vás budeme včas informovat.

 

Podpora žadatelů o granty ERC na MU

Odbor výzkumu RMU poskytuje žadatelům o granty ERC komplexní podporu při přípravě návrhu projektu – máte-li zájem o individuální konzultaci, kontaktujte prosím Radku Martincovou. V případě zvýšeného zájmu vědců z MU o podání návrhů projektů v aktuálních výzvách uspořádá OV RMU v první polovině října přípravný seminář pro žadatele vedený zahraničním expertem.

Mgr. Radka Martincová, 31.07.2015 14:05

 


nahoru