| | | |


Detail Aktuality

MŠMT - Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů 2016 – 2018

22.7.2015

MŠMT (ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu, technologie a vesmír státu Izrael) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018, navazující na program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II.

 

Podporovanými oblastmi jsou:

technologie ochrany životního prostředí: prevence znečištění a odstraňování kontaminantů v ovzduší, půdě a vodních zdrojích

a informační a komunikační technologie (ICT) s důrazem na zpracování, přenos a skladování dat.

 

Uchazečem o podporu může být výzkumná organizace, popřípadě ve spolupráci s malým nebo středním podnikem zabývajícím se výzkumem jako dalším účastníkem projektu, která předkládá společný projekt česko-izraelské spolupráce.

 

Deadline pro podání návrhů projektů: 15. 9. 2015

 

Interní pokyny pro zájemce o podání návrhů budou zveřejněny na stránkách OV RMU v nově připravované sekci projektové podpory Programy Mezinárodní spolupráce MŠMT/Česko-izraelská spolupráce ve VaVaI.

Mgr. Alice Navrátilová, PhD., 22.07.2015 13:53

 


nahoru