| | | |


Detail Aktuality

Metodický list H2020: Příprava a podání návrhu projektu

24.6.2014 Odbor výzkumu RMU vypracoval Metodický list H2020: Příprava a podání návrhu projektu v programu EK Horizon 2020.

Metodický list má dvě části - návod, jak podat projekt včetně základních informací k přípravě rozpočtu, přílohou je obrazová část s postupem, jak vyplňovat projektovou žádost na Participant Portal.

Detailnější informace ke struktuře programu, základním pravidlům financování a typům aktivit obsahuje dokument „H2020 v kostce“.

Mgr. Ida Součková Olšová, 24.06.2014 07:36

 


nahoru