| | | |


Detail Aktuality

Finanční řízení projektů 7. rámcového programu EU

26.5.2014 TC AVČR ve spolupráci s RKO Jižní Morava organizuje seminář zaměřený na interpretaci finančních pravidel 7. rámcového programu Finanční řízení projektů 7. RP.

Seminář určený především pro finanční manažery, ekonomy, účetní či personalisty a výzkumníky/řešitele, kteří jsou zapojeni do realizace běžících projektů 7. RP nebo poskytují podklady pro finanční vykazování, se uskuteční 13. června 2014 (10:00 – 13:00 hod, Útvar transferu technologií VUT v Brně, posluchárna č. 103, Kounicova 67a, Brno).

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o poslední seminář k 7. RP organizovaný TC AVČR, bude jeho obsah vycházet především z podnětů zaslaných účastníky. Zájemci mohou v registračním formuláři uvést konkrétní finanční oblasti 7. RP, které by měl seminář pokrýt.

Předběžný program a odkaz na registraci naleznete v pozvánce.

Mgr. Ida Součková Olšová, 26.05.2014 14:59

 


nahoru