| | | |


Detail Aktuality

GA ČR - Stanovisko předsednictva k diskusi nad zahraničními stážemi vědců usilujících o juniorské granty

7.3.2014 Předsednictvo GA ČR je otevřené diskusi nad změnou nastavení podmínek zahraničnch stáží vědců usilujících o juniorské granty.

Praha 6. března 2014 – Grantová agentura ČR (GA ČR) vnímá diskusi, která vznikla mezi odbornou veřejností a především ze strany Národního koordinačního centra – ženy a věda a týká se jedné z podmínek pro účast v soutěži o takzvané juniorské granty. Tou je půlroční zahraniční stáž jako jedno ze stanovených kritérií pro získání podpory na vědecké projekty.

„Některé připomínky odborné veřejnosti k půlročním stážím, které se objevily i přes proběhlé připomínkové řízení nad původním návrhem, lze považovat za opodstatněné,“ řekl Tomáš Zima, předseda vědecké rady GA ČR, a jako příklad uvedl v současné době nemožnost sčítat krátkodobé zahraniční vědecké stáže. „Na nadcházejících jednáních vědecké rady budu proto navrhovat, abychom se touto problematikou zabývali a hledali uspokojivé řešení. Osobně považuji zahraniční stáže pro mladé vědce za nezbytné,“ dodal.

„Předsednictvo GA ČR je připraveno přijmout případnou úpravu v nastavení juniorských grantů, dojde-li k takovému návrhu ze strany vědecké rady GA ČR a následnému opětovnému schválení vládou ČR,“ uvedl předseda GA ČR Petr Matějů.

Více zde.

Mgr. Alice Navrátilová, PhD., 07.03.2014 10:10

 


nahoru