| | | |


Detail Aktuality

GA ČR - Informace a pokyny k účasti v soutěžích na standardní, mezinárodní a juniorské projekty

5.3.2014

DŮLEŽITÉ informace k soutěžím GA ČR:

V pravidlech zadávací dokumentace GA ČR se oproti loňskému roku objevuje několik novinek, kterým je třeba věnovat pozornost.

Všimněte si zejména, že

1) Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce.

2) Technickou část projektu je třeba detailněji specifikovat či dodržet nová pravidla (např. definovat podrobný časový rozvrh a plánované výstupy za každý rok, výši mzdových nákladů stanovit na základě mzdy obvyklé na instituci)

 

K vyhlášeným soutěžím vydáváme metodický pokyn, ke stažení bude na stránkách Odboru výzkumu. Jeho součástí je souhrn všech novinek v zadávacích dokumentacích, upozornění na interní pravidla MU a sekce FAQ. Metodický pokyn bude průběžně aktualizován a verze zveřejňovány.

Metodický pokyn doplňuje zadávací dokumentaci a související podklady od poskytovatele, které najdete pod následujícícími odkazy:

a) standardní projektyzde

b) mezinárodní projekty - zde

c) juniorské projekty - zde

Soutěžní lhůta trvá do 9. 4. 2014.

 

IMPORTANT info to GA ČR calls:

Please note following selected several rules new to this year call:

1) One person may participate in only one project proposal  in a position of a PI or a co-PI. This person may not participate in any other proposal of GA ČR calls for 2015.

2) Technical part of the project needs to be described in more detail compared to call 2013 (e.g. goals and objectives for each year need to be specified) and several new rules were implemented.

 

The rules including new call conditions are parts of the Grant Terms Summary, see below.

Grant Terms Summary

a) Standard grants

b) Bilateral grants

c) Junior grants

Deadline for application: 9th April 2014.

 

Mgr. Alice Navrátilová, PhD., 05.03.2014 18:32

 


nahoru