| | | |


Detail Aktuality

GA MU - Vyhlášení výsledků mezioborových výzkumných projektů

28.2.2014 Rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. a Rada programu podpory výzkumu vyhlásili výsledky soutěže mezioborových výzkumných projektů v rámci Programu podpory výzkumu.

Mezioborové výzkumné projekty s dobou řešení 3 let získali:

  • doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky
  • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.: CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnacy and Childhood
  • doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.: Automatizovaná analýza elektronmikroskopických snímků pro použití v biologii a medicíně
  • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.: Development of new interdisciplinary approaches to study function and regulation of transcriptome

 

 

Ing. Soňa Váleková, 28.02.2014 07:32

 


nahoru