| | | |


Detail Aktuality

Spuštění kurzu Organizace a řízení vědy a projektového managementu

16.1.2014

Spouštíme Kurz organizace a řízení vědy a projektového managementu.

Kurz má za cíl vzdělat účastníky v oblasti řízení a organizace VaV a řízení projektů a tím posílit jejich schopnosti v podpoře či zapojení do národních a mezinárodních projektů a výzkumných struktur. Umožní účastníkům orientaci v politice, řízení a financování VaV na národní i mezinárodní (zejména evropské) úrovni, poskytne přehled významných poskytovatelů a dotačních titulů. Poskytne informace o zásadních pravidlech projektového managementu nezbytných pro získání projektu, jeho efektivní řízení a úspěšnou finalizaci.

Organizace a výuka kurzu je postavena na inovativním přístupu reflektujícím současné změny v pojetí grantových schémat a navazujících požadavků na úspěšné získání projektů a projektové řízení.

Na tomto základě tak např. došlo ke změně klasického pojetí výuky projektového managementu. Kurz nově poskytne v základním 2denním bloku přednášek informace o obecných pravidlech projektového managementu. Na ty potom budou navazovat série specializovaných seminářů, cílených na získání hlubších teoretických a praktických zkušeností. Semináře budou pravidelně pořádány pod záštitou Odboru výzkumu RMU, Odboru pro rozvoj RMU a Centrem pro transfer technologií.

Nově se dále kurz snaží maximálně reflektovat aktuální potřeby projektů a přístupů k výzkumné praxi a představit témata jako je dobrá výzkumná praxe, etické aspekty výzkumu či ochrana duševního vlastnictví a spolupráce s průmyslem.

Cílovou skupinou kurzu jsou zejména studenti doktorského studia a administrativní pracovníci ve VaV.

Zápis do kurzu byl zahájen a poběží do 9. února 2014.

Hlásit se můžete na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/info.pl?op=n;utyp=C;beh=940;ufak=1490;uprog=1746.

Další informace k přijímacímu řízení a obsahu kurzu najdete na stránkách projektu PREFEKT (http://prefekt.rect.muni.cz/), můžete také kontaktovat organizátorku kurzu Mgr. Alici Navrátilovou, Ph.D (navratilova@rect.muni.cz).

 

Mgr. Alice Navrátilová, PhD., 16.01.2014 14:43

 


nahoru