| | | |


Detail Aktuality

MŽP: Kontaktní seminář - EHP fondy 2009 - 2014

7.1.2014 Ministerstvo životního prostředí si Vás dovoluje z pozice partnera programu CZ02 (pozor: nejedná se o CZ09: Česko-norský výzkumný program) pozvat na seminář konaný dne 29. ledna 2014 v Praze – Průhonicích. Seminář je zaměřen na navazování a upevňování bilaterálních vazeb mezi českými a norskými institucemi, které působí v oblasti životního prostředí.

Tato akce je realizována v rámci EHP fondů 2009 – 2014 u příležitosti vyhlášení otevřené výzvy programu CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu. Vyhlášení výzvy v rámci programu CZ02 je předpokládáno v druhé polovině února 2014 s délkou trvání dva měsíce.


Hlavním cílem semináře je umožnit přítomným zahraničním účastníkům představit své instituce a nalézt vhodné partnery ke spolupráci na české straně.
Seminář je pořádán v partnerství Ministerstva životního prostředí – partnera programu CZ02, Norwegian Environment Agency – norského partnera programu CZ02, Ministerstva financí České republiky – zprostředkovatele programu CZ02 a Velvyslanectví Norského království v České republice.

Na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí bude pravidelně publikován seznam norských institucí, které projevily zájem o předložení bilaterálních projektů v připravované výzvě a které aktivně hledají partnera na české straně.

V případě zájmu o účast na semináři kontaktujte Idu Součkovou Olšovou.

Mgr. Ida Součková Olšová, 07.01.2014 14:07

 


nahoru