| | | |


Detail Aktuality

Jak si podat přihlášku v Programu CZ09

19.11.2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá v rámci informačních aktivit pro uchazeče Česko-norského výzkumného programu akci „Jak si podat přihlášku v Programu CZ09“, která se koná opakovaně v prostorách ministerstva na adrese Karmelitská 7, Praha 1 ve dnech 6. a 9. prosince 2013.

Cílem informační akce je seznámit uchazeče s postupem předkládání návrhů projektů v Programu a s příslušnou dokumentací spojenou s vyhlášením výzvy – příručky pro uchazeče a příručku pro hodnotitele.

Setkání se povede v českém i anglickém jazyce.

Účast je omezena pro maximálně 2 osoby z jednotlivého řešitelského týmu.

Registrace je otevřena pro všechny termíny do 3. 12. 2013.

V případě zájmu se registrujte u kontaktní osoby Mgr. Štěpán Obrtlík, oddělení podpory výzkumu a vývoje 321, na e-mailu stepan.obrtlik@msmt.cz uvedením daného termínu a jmen účastníků (max. 2) a názvu vysílající organizace.

Podrobné informace a program akce naleznete zde.

 

 

Mgr. Ida Součková Olšová, 19.11.2013 09:43

 


nahoru