| | | |


Detail Aktuality

Seminář "Podpora podnikání, inovací a transferu technologií pomocí Seed/Venture kapitálového fondu"

8.10.2012 Ve středu 17. 10. 2012 od 14 hodin se uskuteční vzdělávací seminář "Seed/Venture kapitálový fond". Tento seminář je součástí cyklu informačních akcí na vysokých školách k problematice Seed/Venture kapitálového fondu, který je připravován jako nový nástroj podpory v rámci OP Podnikání a inovace.

Seminář proběhne v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, budova č. 8, zasedací místnost v 2 n.p.

Seminář je určen především vysokoškolským studentům, doktorandům a výzkumným pracovníkům se zájmem o podnikání, při němž by mohli využít tzv. rizikový kapitál, vítáni jsou i pracovníci center transferu technologií, parků, inkubátorů a rovněž podnikatelé. Cílem je vysvětlit princip fungování Seed/Venture kapitálového fondu a motivovat potenciální příjemce ke spolupráci.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, který naleznete na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/Jak-na-fondy/Aktualni-seminare/Brno. Uzávěrka přihlášek je 5 kalendářních dnů před datem konání semináře. Účast na semináři je ZDARMA.

Další informace o projektu "Jak na fondy - Semináře" naleznete na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/Jak-na-fondy. Projekt je hrazen z prostředků Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Seminář se koná s podporou rektora Masarykovy univerzity.

Ing. Michaela Ambrožová, 08.10.2012 16:16

 


nahoru