| | | |


Všechny aktuality a výzvy

  • 17.1.2014 Informační den Výzkumné infrastruktury v H2020

    Technologické centrum AV ČR a RKO Jižní Morava ERA pořádají informační den Výzkumné infrastruktury v Horizontu 2020, který se uskuteční dne 23. ledna 2014 od 9.30 hodin v posluchárně č. 103 Útvaru transferu technologií VUT v Brně, Kounicova 67a, Brno. …


  • 7.1.2014 MŽP: Kontaktní seminář - EHP fondy 2009 - 2014

    Ministerstvo životního prostředí si Vás dovoluje z pozice partnera programu CZ02 (pozor: nejedná se o CZ09: Česko-norský výzkumný program) pozvat na seminář konaný dne 29. ledna 2014 v Praze – Průhonicích. Seminář je zaměřen na navazování a upevňování bilaterálních vazeb mezi českými a norskými institucemi, které působí v oblasti životního prostředí. …nahoru