| | | |


Program rektora

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

a) Podpora vynikajících diplomových prací v oborech lékařství, zdravotnictví, přírodovědy, informatiky, humanitních věd, společenských věd, sportovních věd, práva a ekonomie - kategorie C,

b) Podpora tvorby studentských časopisů zaměřených na vzdělávání, vědu a akademické dění - kategorie D.

 

Soutěž pro rok 2014 je upravena pravidly v aktualizované příloze č. 2 směrnice MU č. 6/2012.

Výsledky soutěže pro rok 2014 v kategorii C - podpora vynikajích diplomových prací jsou dostupné v Rozhodnutí rektora.

Výsledky soutěže pro rok 2014 v kategorii D - podpora tvorby studentských časopisů jsou dostupné v Rozhodnutí rektora.

Metodický pokyn k realizaci projektu - podpora diplomových prací.

Metodický pokyn k realizaci projektu - podpora studentských časopisů.

Formulář žádosti o změnu rozpočtu.

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE PRO ROK 2014

Termín podávání návrhů projektů...18.9.2013-31.10.2013

Hodnoticí lhůta...1.11.2013-23.12.2013

Realizace projektů...1.1.2014-31.12.2014

 


nahoru