| | | |


Program rektora

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

a) Podpora vynikajících diplomových prací v oborech lékařství, zdravotnictví, přírodovědy, informatiky, humanitních věd, společenských věd, sportovních věd, práva a ekonomie - kategorie C,

b) Podpora tvorby studentských časopisů zaměřených na vzdělávání, vědu a akademické dění - kategorie D.

 


 

Soutěž pro rok 2016

Soutěž je upravena pravidly v aktualizované příloze č. 2 směrnice MU č. 3/2015.

 

Návrhy projektů jsou předkládány prostřednictví elektronické aplikace ISEP.

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE PRO ROK 2016

  • Termín příjmu návrhů...16.9.2015-31.10.2015
  • Hodnoticí lhůta...........1.11.2015-23.12.2015
  • Realizace projektů.........1.1.2016-31.12.2016

Postup podávání návrhů

1/ založte návrh projektu v ISEPu (lze zvolit zvolit šablonu Podpora studentských projektu Kat. C nebo Kat. D - Program rektora )

2/ vyplňte úvodní list (žlutá pole jsou povinná), klikněte na uložit

3/ v záložce Program rektora - návrh klikněte na "UPRAVIT" a vyplňte všechna pole

4/  v záložce "Rozpočet", vyplňte rozpočet,uveďte stručné zdůvodnění předpokládaných nákladů a rozdělení stipendia na pololetí;

5/ v záložce "Schvalování" uzavřete návrh a vytiskněte  

6/ návrh podepsaný navrhovatelem a vedoucím diplomové práce doručte na Odbor výzkumu rektorátu MU  nejpozději 31.10.2015 (kontaktní osobou je Mgr. Jana Hájková)

 


nahoru