| | | |


Program rektora

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

a) Podpora vynikajících diplomových prací v oborech lékařství, zdravotnictví, přírodovědy, informatiky, humanitních věd, společenských věd, sportovních věd, práva a ekonomie - kategorie C,

b) Podpora tvorby studentských časopisů zaměřených na vzdělávání, vědu a akademické dění - kategorie D.

 


 

Soutěž pro rok 2016

Soutěž je upravena pravidly v aktualizované příloze č. 2 směrnice MU č. 3/2015.

 

Návrhy projektů jsou předkládány prostřednictví elektronické aplikace ISEP.

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE PRO ROK 2016

  • Termín příjmu návrhů...16.9.2015-31.10.2015
  • Hodnoticí lhůta...1.11.2015-23.12.2015
  • Realizace projektů...1.1.2016-31.12.2016

 


nahoru