| | | |


Program rektora

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

a) Podpora vynikajících diplomových prací v oborech lékařství, zdravotnictví, přírodovědy, informatiky, humanitních věd, společenských věd, sportovních věd, práva a ekonomie - kategorie C,

b) Podpora tvorby studentských časopisů zaměřených na vzdělávání, vědu a akademické dění - kategorie D.

 

Soutěž pro rok 2015 je upravena pravidly v aktualizované příloze č. 2 směrnice MU č. 6/2012.

 

Návrhy projektů jsou předkládány prostřednictví elektronické aplikace ISEP.

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE PRO ROK 2015

  • Termín příjmu návrhů...17.9.2014-31.10.2014
  • Hodnoticí lhůta...1.11.2014-23.12.2014
  • Realizace projektů...1.1.2015-31.12.2015

 


nahoru