| | | |


GA MU

GA MU

Grantová agentura MU

GA MU upravuje pravidla podpory:

a) projektů vysokoškolského specifického výzkumu (dále jen "specifický výzkum"), prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním,

b) projektů programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů (příprava diplomových prací, tvorba studentských časopisů),

c) výzkumné činnosti zaměstnanců MU v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace dle § 3 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Tato podpora bude udělována v rámci Programu podpory výzkumu.

Úplné znění nové směrnice MU č. 6/2012 lze nalézt na: Grantová agentura MU.


nahoru