| | | |


GA MU

GA MU

GA MU nabízí granty:

a) pro magisterské studenty - projekty Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů (příprava diplomových prací, tvorba studentských časopisů),

b) pro doktorské studenty a akademické pracovníky - projekty Vysokoškolského specifického výzkumu (dále jen "specifický výzkum"),

c) pro vědecko-výzkumné pracovníky - projekty Programu podpory výzkumu.

 

Úplné znění směrnice MU č. 3/2015 upravující pravidla Grantové agentury MU lze nalézt na: Grantová agentura MU.


nahoru